«ΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΓΝΩΣΗ» στη «Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων»

“Reading & Writing” Exibition in the Library of Palaia Roumata

Artist Book “Seven Stages”

 

 

 

 

 

 

18.9.2011 – 29.4.2012

www.olivepress.eu