Η σημασία τού να είσαι ζώο

The importance of being an animal


Σύλληψη – Επιμέλεια: Μαρία Γιαγιάννου

Idea – curator : Maria Yiayiannou 

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 / Ώρα 20:00

Gallery Genesis: Χάριτος 35, Κολωνάκι

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γιώργος Τζάνερης

Διάρκεια: 12 Μαΐου έως 28 Μαΐου 2016

Duration: 12 May – 28 May 2016