Αλφάβητος: Η Εικόνα των Γραμμάτων – Alphabet: The Image of Letters

H έκθεση Αλφάβητος: Η Εικόνα των Γραμμάτων του Αλέξανδρου Μαγκανιώτη, που πραγματοποιήθηκε από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης από τις 4 Μαρτίου έως τις 2 Μαΐου, 2015.

The exhibition Alphabet: The Image of Letters of Alexandros Maganiotis, organized by State Museum of Contemporary Art and presented at the exhibition space of Thessaloniki Center of Contemporary Art, from March 4 to May 2, 2015.